Miten unettomia hoidetaan?

Joulukuussa tapahtui unettomuuden hoidossa iso muutos. Silloin tuli voimaan päivitetty Käypä hoito -suositus. Se on asiantuntijatyöryhmän laatima linjanveto, joka ohjaa lääkäreitä ja hoitajia heidän työssään.  Saman tyyppisiä suosituksia laaditaan jatkuvasti erilaisien sairauksien hoidosta.

Uudessa hoitosuosituksessa korostuvat unettomuuden lääkkeettömät hoitomenetelmät. Uutta on myös se, että unettomuus luokitellaan nyt ensimmäistä kertaa itsenäiseksi sairaudeksi.

Äkkiseltään nämä eivät ehkä kuulosta suurilta muutoksilta. Mutta ne ovat. Työryhmä on keskustellut linjauksista ja hionut sanamuotoja jopa vuosien ajan. Nyt työ on tältä erää valmis – kunnes sitä taas jonain päivänä on tarvetta muuttaa.

Hoitosuositukset muuttuvat, koska tieto lisääntyy. Esimerkiksi unettomuuden haitoista on saatu viime vuosina paljon uutta tietoa. ”Pitkäkestoinen unettomuus suurentaa monien sairauksien ja tapaturmien riskiä, heikentää toimintakykyä ja huonontaa elämänlaatua”, Käypä hoito -suosituksessa todetaan.

Myös unilääkkeiden käytössä linjaus on muuttunut aiempaan, vuonna 2008 julkaistuun ohjeeseen verrattuna. ”Unilääkkeet pidentävät mutta myös keventävät yöunta. Muun muassa kaikki bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet vähentävät elimistölle tärkeiden syvän unen ja REM-unen määrää, ja niistä on raportoitu muitakin merkittäviä haittavaikutuksia”, suosituksessa todetaan.

Suositus on niin tuore, että en ole nähnyt sitä kommentoitavan vielä missään julkisesti. Keskustelua herää varmaankin siitä, miten suositusta käytännössä noudatetaan. Lääkkeetöntä hoitoa eli kognitiivis-behavioraalisia terapiamenetelmiä (CBT) on saatavilla vain siellä täällä. Terveyskeskukset ja työterveysasemat tuskin pystyvät ainakaan heti vastaamaan haasteeseen, vaikka unikoulut ja unenhuoltokurssit lisääntyvätkin koko ajan.

On hienoa, että unettomuuden hoidossa on nyt käytössä uusin mahdollinen tieto. Ja sekin on hyvä, että univajeen haittoihin suhtaudutaan nyt entistä vakavammin. Silloin on toivoa, että yhä useampi uneton saa kaipaamaansa apua ja että myös sairauden syyt selvitetään entistä tarkemmin.

Unettomuuden koko Käypä hoito -suositus löytyy täältä.